Data posiedzenia:
2012-10-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu nr XXII/12 z dnia 25 września 2012 r. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

2. Rozpatrzenie odwołań od decyzji podjętych przez Komisję przyznającą stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.

4. Wydatkowanie środków na pomoc materialną uczniów.

5. Sprawy bieżące.

6. Wnioski radnych.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.