Data posiedzenia:
2012-01-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 12/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.

2. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Piekar Śląskich z dnia 28 listopada 2011 r.

3. Rozpatrzenie pisma z dnia 27 października 2011 r.

4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 r.

5. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

6. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.