Data posiedzenia:
2012-02-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego druku nr 283.

3. Analiza funkcjonowania szkół ponadpodstawowych:
a) poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach,
b) sieć szkół ponadpodstawowych a sytuacja demograficzna,
c) działania Dyrektorów w celu uatrakcyjnienia ofert szkoły.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 276, 277, 278, 279.

5. Wersja robocza Statutu Piekary Śląskie miasta na prawach powiatu i regulaminu Rady Miasta Piekary Śląskie - uwagi i wnioski.

6. Sprawy bieżące.

7. Wnioski radnych.


Uwagi: