Data posiedzenia:
2011-12-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu Nr 14/11 z dnia 22 listopada 2011 roku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 243, 244 i 247.

3. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskiej.

4. Podsumowanie działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2011.

5. Sprawy bieżące.

6. Wnioski radnych.


Uwagi: