W sprawie:
zmiany Uchwały Nr II/26/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miasta Piekary Śląskie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/42/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 r.