W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2011 - 2022.

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/40/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.