W sprawie:
stanowiska wobec projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych .

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/39/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-01-27