W sprawie:
zmiany uchwały Nr LX/624/10 z dnia 28 października 2010 w sprawie podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
III/35/10

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/17/321