W sprawie:
upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
III/34/10

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2010-12-29, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.