W sprawie:
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2011.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
III/32/10

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-01-01