Skład osobowy stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Piekary Śląskie VI kadencji 2010 - 2014:

 • radny Tomasz Cisek - Przewodniczący Komisji,
 • radny Jerzy Krauza - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • radny Grzegorz Adamczyk,
 • radny Tomasz Flodrowski,
 • radny Dariusz Iskanin,
 • radny Jacek Kierok,
 • radny Krzysztof Seweryn,
 • radny Krzysztof Turzański,
 • radna Sława Umińska - Duraj,
 • radna Helena Warczok.

Zakres działania stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Piekary Śląskie VI kadencji 2010 - 2014:

Zakres działania stałej Komisji Budżetu i Finansów reguluje Uchwała Nr II/14/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 grudnia 2010 r. i obejmuje:

 • opiniowanie projektu budżetu miasta zgodnie z procedurą - rola wiodąca,
 • opiniowanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze i rok obrachunkowy,
 • opiniowanie projektów ze Strategii Rozwoju Miasta pod kątem wykonalności finansowej,
 • opiniowanie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych,
 • opiniowanie innych projektów uchwał mających bezpośredni wpływ na budżet.