W sprawie:
ustalenia wysokości diet radnym Rady Miasta Piekary Śląskie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Data uchwały:
2010-12-14

Numer uchwały:
II/26/10

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2010-12-14, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2010 r.