Miejska Komisja Wyborcza w Piekarach Śląskich w dniu 10 listopada 2010r. podczas posiedzenia komisji – podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ilości kart do głosowania, które mają być wydrukowane. 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Piekarach Śląskich
 
 /- / Tadeusz Czarnota