Miejska Komisja Wyborcza w Piekarach Śląskich w dniu 10 listopada 2010r. podczas posiedzenia komisji – podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania  w wyborach Rady Miasta Piekary Śląskie w okręgach nr 1, 2 i 3 oraz wzór karty do głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Piekarach Śląskich
 
 /- / Tadeusz Czarnota