Data posiedzenia:
2010-09-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 sierpnia 2010 roku.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za pierwsze półrocze 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.
3. Aktualne problemy piekarskiej służby zdrowia związane z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej mieszkańców Piekar Śląskich.
4. Podsumowanie działalności Komisji ds. Zdrowia.
5. Wolne głosy i wnioski.


Uwagi: