Obwodowe komisje wyborcze


Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r . - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t. Dz.U.z 2010 r. Nr 176, poz.1190) obwodowa komisję wyborczą powołuje, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, gminna komisja wyborcza sposród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów  wyborczych lub upoważnione osoby.


Szczegółowe informacje zawierają Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

Zgłoszenia pełnomocników (osób upoważnionych) kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie miasta Piekary Śląskie będą przyjmowane do dnia 29.10.2010 r. (piątek) do godz. 14,00 w Urzędzie Miasta ul.Bytomska 84 p.5.

W załączeniu wzór zgłoszenia kandydata na terenie Piekar Śląskich.