link do rozporządzenia  (wraz z kalendarzem wyborczym) na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:

http://www.pkw.gov.pl/gallery/20/27/53/202753/rozporzadzenie_wybory_2010.pdf