W sprawie:
zmiany uchwały nr XLIX/514/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2010-06-24

Numer uchwały:
LIV/579/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/172/2807