W sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9...

Data uchwały:
2010-06-24

Numer uchwały:
LIV/577/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-24