SPIS  WYBORCÓW

II tura

Dopisanie ( na wniosek wyborcy) do spisu

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów dopisywany jest do spisu wyborców na własny wniosek, złożony najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania tj. 24.06.2010 r.

Wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek, dopisywany jest do spisu w wybranym przez siebie obwodzie. Termin złożenia wniosku najpóźniej w 5 dniu przed głosowaniem tj. 29.06.2010 r.

Wniosek o dopisanie do spisu należy złożyć w Biurze Ewidencji Ludności ul.Bytomska 84 pokój 8.

I tura

Zgodnie z kalendarzem wyborczym spis wyborców w wyborach Prezydenta RP oraz w wyborach  uzupełniających do Senatu RP sporządzony zostanie do dnia 06.06.2010 r.

W spisie umieszcza się osoby, którym przysługuje prawo wybierania (obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat) według ich miejsca zamieszkania (zameldowanie na pobyt stały lub wpis do stałego rejestru wyborców).

Spis wyborców udostępniony będzie wyborcom  - mieszkańcom Piekar Śląskich od dnia 07.06.2010 r  do 18.06.2010 r.  w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 pokój 8 na parterze - Biuro Ewidencji Ludności : pon.od  godz.7.30 - 17.00, wt.- czw.7.30 – 15.30,
pt.7.30 – 14.00.
Spis udostępniany jest do wglądu w urzędzie gminy (  w wyborach do Senatu – na pisemny wniosek  wyborcy ).

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy  w okresie obejmującym dzień wyborów dopisywany jest do spisu wyborców na własny wniosek, złożony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek, dopisywany jest do spisu w wybranym przez siebie obwodzie.
Termin złożenia wniosku najpóźniej w : 10 dniu przed wyborami – Senat,
5 dniu przed wyborami – Prezydent RP.
Miejsce składania wniosku  jak wyżej.