W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej nr 11,

Data uchwały:
2010-05-27

Numer uchwały:
LIII/557/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
2010-05-27