Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Protokół Nr L/10 z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 25 marca 2010 r.

Data posiedzenia:
2010-03-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie Protokołów z obrad XLVIII i XLIX sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta za okres międzysesyjny.

5. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Piekary Śląskie za 2009 rok.

6. Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii Miasta Piekary Śląskie za 2009 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2009.

8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śl. nr XVII/145/04 z 29.01.2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowej strategii integracji i polityki społecznej miasta Piekary Śląskie na lata 2004-2010”.

9. Sprawozdanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z realizacji „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2009”.

10. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 wraz z rozpatrzeniem projektu uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał – wykaz w załączeniu.

12. Komunikaty i zawiadomienia.

13. Interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.


Uwagi:Załączniki

Protokół_nr_L_z_sesji_RM_w_dniu_25_03_2010_r (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół_nr_L_z_sesji_RM_w_dniu_25_03_2010_r (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_1_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (690.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_1_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (316.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_4_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_4_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_5_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_6_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_6_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_7_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (472.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_8_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (86.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_9_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_11_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (488kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_11_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (224.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_31_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (1005kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_31_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (457.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_32_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (312.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_32_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (356kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_33_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_33_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (227.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_34_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (339.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_34_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_35_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_35_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (785.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_36_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_36_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (545.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_37_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (315kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_37_do_Protokołu_z_L_sesji_RM (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp_na_wnioski_radnych_-sesja_nr_L (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp_na_wnioski_radnych_-sesja_nr_L (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp_na_interpelacje_radnych_-sesja_nr_L (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp_na_interpelacje_radnych_-sesja_nr_L (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Uchwała Nr L/539/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na realizację inwestycji pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar
Uchwała Nr L/538/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała Nr L/537/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała Nr L/536/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr L/535/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Miasta Piekary Śląskie.
Uchwała Nr L/534/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Uchwała Nr L/533/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Piekary Śląskie oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności
Uchwała Nr L/532/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie
Uchwała Nr L/531/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów poprzez wniesienie do spółki Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 170 000 zł przez podwyższenie kapitał
Uchwała Nr L/530/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 24 najemcy lokalu położonego w Piekarach Śląskich przy Oś. Andaluzja 20, który nie złożył oświadczenia w terminie określonym w art 34 ust 4 ustawy
Uchwała Nr L/529/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.
Uchwała Nr L/528/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 42 w Piekarach Śląskich.
Uchwała Nr L/527/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/314/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Piekary Śląskie.
Uchwała Nr L/526/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr L/525/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2010 r. do dnia 30.04 2011 r.
Uchwała Nr L/524/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Uchwała Nr L/523/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr L/522/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Uchwała Nr L/521/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie przedłużenia realizacji „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” na lata 2010 – 2012.
Uchwała Nr L/520/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie przyjęcia „Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Piekary Śląskie w roku 2009”.

Metadane

Źródło informacji:Marek Markefka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Markefka
Data wprowadzenia:2010-05-06 14:37:06
Opublikował:Marek Markefka
Data publikacji:2010-05-06 15:04:12
Ostatnia zmiana:2010-05-06 15:04:24
Ilość wyświetleń:1857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij