Zarządzenie Nr ORo. 0151-234/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  23 kwietnia 2010r. dotyczące powołania zespołu pomocniczego do przeprowadzenia na terenie Miasta Piekary Śląskie zadań związanych z wyborami do Senatu RP zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.