Zarządzenie Nr ORo. 0151-229/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 kwietnia 2010r. dotyczące powołania zespołu pomocniczego do przeprowadzenia na terenie Miasta Piekary Śląskie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP wyznaczonymi na dzień 20  czerwca 2010 r.