Obwodowe Komisje Wyborcze

2.07.2010 - Aktualizacja (zarządzenie w sprawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych21.06.2010 - Aktualizacja (zarządzenie w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej)

w załączeniu plik:  zarządzenie _uzupełnienie_II_tura.pdf

21.06.2010 - Aktualizacja (zarządzenie w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej)

Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz uzupełniających do Senatu RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010r.

W załączeniu plik : Zarządzenie Nr ORo_0151_357_10.pdf

18.06.2010 - Aktualizacja (wykaz osób funkcyjnych w Obwodowych Komisjach Wyborczych)

W załączniku dodano wykaz osób funkcyjnych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w pliku:

wykaz funkcji w OKW.pdf

15.06.2010 - Aktualizacja (informacja o zmianach w OKW)

Dodano Zarządzenie Nr ORo.0151-346/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz uzupełniających do Senatu RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010r.

26.05.2010 - Aktualizacja (informacja o szkoleniach)

Szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych odbędą się w Ośrodku Kultury "Andaluzja" przy ul. Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich:

Dnia 9 czerwca 2010r.
OKW od nr 1 do nr 11 – godzina 11.00
OKW od nr 12 do nr 20 i nr 30 – godzina 15.00

Dnia 10 czerwca 2010r.
OKW od nr 21 do nr 32 – godzina 9.00

W załączeniu dodano:Zarządzenie Nr ORo. 0151-313/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010r wraz z załącznikiem i wyjaśnieniem skrótów

29.04.2010

W związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP w tym samym terminie, tj. 20 czerwca 2010 r.   zgodnie z przepisem art.234 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP – wybory te przeprowadzają komisje powołane do wyborów do Senatu.

Kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych kandydatów na senatora (art.48  Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP).

Nazwy komitetów oraz siedziby będą podane na stronie www.kbw.gov.pl po upływie terminu rejestracji czyli po 4 maja 2010 r.

 Karty zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowej komisji wyborczej od pełnomocników komitetów wyborczych (lub upoważnionych przez nich osób) są przyjmowane w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 pokój nr 5, parter - Wydział Spraw Obywatelskich.
Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w mieście Piekary Śląskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Senatu RP i Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w załączeniu (również do pobrania w WSO p.5)

Termin zgłaszania upływa dnia 21 maja 2010 r. tj.piątek do godz.14.00.


Zgodnie z art.233 ust.3 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP czynności wyborcze określone w kalendarzu wyborczym dokonywane są w godzinach urzędowania...

(chyba że ustawa stanowi inaczej).

Zgodnie z Zarządzeniem nr Oro.0151-400/09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie czas pracy urzędników w piątki kończy się o godz.14.00. Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2009 r.

Kandydatami do pracy w obwodowych komisjach wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta Piekary Śląskie.

Pełnomocnik może zgłosić do każdej komisji tylko po jednym kandydacie.

Wykaz 32 obwodów głosowania – zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 maja 2010 r.

Osoba upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego wraz ze zgłoszeniami przedstawia dowód osobisty oraz oryginał upoważnienia.