W sprawie:
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.

Data uchwały:
2010-04-12

Numer uchwały:
4100/V/37/2010

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-12