Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta w Piekarach Śląskich do wglądu w załączniku pod nazwą "Wyniki głosowania - wybory do Rady Miasta okręg nr 1". 
Zestawienie sporządzono dnia 13 listopada 2006r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Piekarach Śląskich.