Uchwała XII/10/2006
                              Miejskiej Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich
                                            z dnia 19 października 2006r.
                         w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
                                 w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Na podstawie art 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w Piekarach Śląskich uchwala, co następuje:

                                                                 § 1.

Sporządza się następującą listę kandydatów na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w  w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006:

1. Cisek Tomasz, lat 37, wykształcenie wyższe, zam. Piekary Śląskie
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA PIEKAR
nie należy do partii politycznej

2. Gowarzewski Grzegorz, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Piekary Śląskie
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
członek Prawa i Sprawiedliwości

3. Kandora Jan, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Piekary Śląskie
zgłoszony przez KW Samoobrona RP
członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej

4. Korfanty Stanisław, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Piekary Śląskie
zgłoszony przez KWW Stanisława Korfantego
nie należy do partii politycznej

5. Kupiec Tadeusz, lat 53, wykształcenie srednie ekonomiczne, zam. Piekary Śląskie
zgłoszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej

                                                                  § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Parol Paczula
Członkowie:
1/Teresa Piekarska
2/Dariusz Borek
3/Danuta Swoboda