Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr OR.0154-15/06 z dnia 9 października 2006r. w sprawie określenia numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Nr OR.0154-15/06 z dnia 9 października 2006 r.

 

w sprawie określenia numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw … oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.8 cytowanej ustawy i art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz.984 z późn.zm.)

 

postanawiam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Określić numery obwodów głosowania na terenie miasta Piekary Śląskie:

 – 28 obwodów stałych, ustalonych Uchwałą Nr 270/98 Zarządu Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Piekary Śląskie liczby obwodów głosowania, ich granic i numerów do rady miejskiej i sejmiku wojewódzkiego, po dostosowaniu do stanu faktycznego przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich Uchwałą Nr LIII/519/06 z dnia 31 maja 2006 r.

 – 4 obwodów odrębnych określonych Uchwałą Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr LVII/550/06 z dnia 05 października 2006 r.

 

2. Obwody od Nr 1 do Nr 32 wykazane zgodnie z załącznikiem

 

§ 2

 

1. Wprowadzić zmiany nazw następujących siedzib obwodowych komisji wyborczych:

- w obwodzie Nr 2 z „Szkoła Podstawowa Nr

- w obwodach Nr 31 i 32 z „Szkoła Podstawowa Nr 16” na „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2”

 

2. Nazwy siedzib wszystkich obwodowych komisji wyborczych określa załącznik

 

§ 3

 

Wskazać lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Lokal w obwodzie głosowania Nr 5

Lokal w obwodzie głosowania Nr 15

Lokal w obwodach głosowania Nr 26 i 27

 

 

 

§ 4

 

Zmiany zostaną ujęte w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informującym wyborców o numerach, granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 

§ 5

 

Wykonanie Decyzji powierza się Pani Renacie Łuczak – Urzędnikowi Wyborczemu na terenie miasta Piekary Śląskie

 

§ 6

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                              Załącznik do Decyzji

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Nr OR.0154-15/06 z dnia 9 października 2006 r.

 

 

 

 

Numer obwodu

 

 

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich

 

 

1

Ulice: 3 Maja, Dzierżonia, Górna, Górnośląska, Kłosowa, Kwiatowa, Ligonia, Morcinka, Niepodległości, Paderewskiego, Plebiscytowa, Pod Gajem, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Prusa, Radzionkowska, Tysiąclecia, Zamkowa, Zgrzebnioka

Środowiskowy Dom Kultury

ul. Tarnogórska 49

 

 

2

Ulice: Asnyka, Brynicka, Ceramiki, Doktora Daaba, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Józefska, Konopnickiej, Łąkowa, Łukowa, Orzeszkowej, Piaskowa, Pokoju, Rewolucjonistów, Słonecznikowa, Szafranka, Szkolna, Tarnogórska, Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

ul. Tarnogórska 40

 

3

Ulice: Generała Hallera, Generała Kleeberga, Generała Maczka od nr 7 nieparzyste i od nr 10 parzyste, Generała Okulickiego, Generała Roweckiego, Majora Sucharskiego, Olimpijska

MOSIRul. Olimpijska 3

 

4

Ulice: Armii Krajowej od nr 3 parzyste i nieparzyste, Astrów, Azalii, Bratków, Chabrowa, Fiołków, Gajowa, Goździków, Groszkowa, Jaśminowa, Jesienna, Konwaliowa, Kościelna, Księdza Waculika od nr 4 parzyste i od nr 9 nieparzyste, Liliowa, Maciejków, Makowa, Mirtowa, Papieża Jana Pawła II od nr 76 parzyste i od nr 67 nieparzyste, Polna, Równoległa, Różana, Słoneczna, Stawowa, Szparagowa, Ustronna, Wiosenna, Zaciszna

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul.Księdza Waculika 10

 

 

5

Ulice: Bazaltowa, Diamentowa, Generała Andersa, Generała Jankego, Generała Maczka od nr 1 do 5 nieparzyste i od nr 2 do 8 parzyste, Granitowa, Kamienna, Księdza Waculika od nr 1 do 7 nieparzyste, Mastalerza, Papieża Jana Pawła II od nr 48 do 72 parzyste i od nr 59 do 63 nieparzyste, Perłowa, Rubinowa, Turkusowa

Rozdzielnia Gazu

ul.Generała.Maczka 3

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

6

Ulice: Alojzjanów, Generała Szeptyckiego, Heneczka, Ludygi

Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Śląska 8

 

7

Ulice: Generała Ziętka nr 68 i 70, Konstytucji 3 Maja od nr 42 parzyste, Królowej Jadwigi, Księdza Roczkowskiego, Śląska

Szkoła Podstawowa Nr 11

        ul. Śląska 8

 

 

8

Ulice: Bursztynowa, Szmaragdowa

       Szkoła Podstawowa Nr 11

        ul. Śląska 8

 

9

Ulice: Cicha od nr 32 parzyste, Leśna, Papieża Jana Pawła II od nr 30 do 44 parzyste i od nr 51 do 57 nieparzyste

Miejskie Gimnazjum Nr 1

ul. Armii Krajowej 2

 

 

10

Ulice: Armii Krajowej 2, Generała Ziętka od 23 nieparzyste i od nr 72 parzyste, Konstytucji 3 Maja od nr 39 nieparzyste, Ofiar Katynia, Sokołów

Miejskie Gimnazjum Nr 1

ul. Armii Krajowej 2

 

 

11

Ulice: Generała Ziętka od nr 60 do nr 66 parzyste, Skargi

  Miejskie Gimnazjum Nr 2

  ul.Księdza Popiełuszki 8

 

 

12

Ulice: Boczna, Damrota, Didura, Generała Bema, Hajdy, Kazimierza Wielkiego, Kopernika, Krótka, Księdza Popiełuszki, Moniuszki, Nerlicha, Papieża Jana Pawła II od nr 2 do 28 parzyste i od nr 1 do 47 nieparzyste, Zygmunta Starego

      Miejskie Gimnazjum Nr 2

       ul.Księdza Popiełuszki 8

 

 

13

Ulice: Brata Alberta, Bytomska od nr 145 nieparzyste i od nr 154 parzyste, Cicha od nr 1 do 20b, Darwina, Głęboka, Górzysta, Grabowa, Inwalidów Wojennych, Jasna, Kawalca, Konstytucji 3 Maja od nr 1 do 36 parzyste i nieparzyste, Księdza Ficka, Lipka, Londnera, Podgórna, Purkopa, Sikorek, Skalista, Słowackiego, Słowików, Sportowa, Studzienna, Szpaków, Wojska Polskiego, Wyzwolenia od nr 1 do 16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ul. Bytomska 207

 

14

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul.Księdza Ficka 1

 

15

Ulice: Akacjowa, Bukowa, Chopina, Dąbrowskiego, Dębowa, Hetmana Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa, Jasionowskiego, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Klonowa, Kochanowskiego, Lortza, Marszałka Piłsudskiego, Spokojna, Spółdzielcza, Staszica, Wierzbowa, Wyzwolenia od nr 17 nieparzyste i parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Chopina 11

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

16

Ulice: 1 Maja, Bończyka, Bytomska od nr 1 do 97 nieparzyste, Kanałowa, Miarki, Ogrodowa, Pod Lipami, Podmiejska, Przy Dworcu, Targowa

Miejskie Gimnazjum Nr 3

ul. Bytomska 81a

 

 

17

 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

ul. Bytomska 62

 

18

Ulice: Bytomska od nr 88 do 152 parzyste i od nr 101 do 143 nieparzyste, Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste i od nr 24 do 28 parzyste, Gimnazjalna, Kalwaryjska, Okrzei, Reja, Wesoła

Liceum Ogólnokształcące

ul. Gimnazjalna 24

 

19

 

Szpital Miejski

 

Szpital Miejski ul. Szpitalna 11

 

 

20

Ulice: Bytomska od nr 56 do 86 parzyste, Janty, Kościuszki, Lompy, Prymasa Wyszyńskiego od nr 5 do 55 nieparzyste, Sienkiewicza, Stara, Wigury, Wolności, Żwirki

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szpitalna 9

 

 

21

Ulice: Graniczna, Mickiewicza, Powstańców Warszawskich, Prymasa Wyszyńskiego od nr 2 parzyste i od nr 71 nieparzyste, Sowińskiego, Szpitalna, Traugutta

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szpitalna 9

 

 

22

Ulice: Barbary, Czwartaków, Demarczyka, Długosza od nr 1 do 26, Fredry, Gojawiczyńskiej, I Armii Wojska Polskiego, Konarskiego, Lelewela, Lotników, Makowskiego, Oświęcimska od nr 1 do 38, Piekarska, Podchorążych, Pożarna, Reymonta, Trzech Bohaterów, Westerplatte, Wieniawskiego, Wodna, Zapolskiej, Związkowa

Szkoła Podstawowa Nr 12

ul.Związkowa 14

 

 

23

Ulice: Osiedle Andaluzja od nr 1 do 35

Ośrodek Kultury „Andaluzja"

ul. Oświęcimska 45

 

24

Ulice: Biskupa Nankera od nr 103 do 211 nieparzyste i od nr 108 do 178 parzyste, Brzechwy, Długosza od nr 29 nieparzyste i parzyste, Makuszyńskiego, Oświęcimska od nr 46 do 104 parzyste, Partyzantów, Wandy, Witkiewicza, Wyspiańskiego

Zespół Szkół Nr 1

ul. Skłodowskiej-Curie 49

 

25

Ulice: Skłodowskiej-Curie od nr 1 do 71

Zespół Szkół Nr 1

ul. Skłodowskiej-Curie 49

 

 

26

Ulice: Biskupa Nankera od nr 180 parzyste i od nr 213 nieparzyste, Księdza Krupy, Skłodowskiej-Curie od nr 87 do 100

Miejskie Gimnazjum nr 4

ul. Skłodowskiej-Curie 108

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

27

Ulice: Skłodowskiej-Curie od nr 101 do 133

Miejskie Gimnazjum nr 4

ul. Skłodowskiej-Curie 108

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

28

Ulice: Andrzeja Kmicica, Biskupa Bednorza, Daszyńskiego, Drzymały,  Gałczyńskiego Górnicza, Hutnicza, Kolejowa, Kołłątaja, Konopackiej, Korfantego, Kukuczki, Kusocińskiego, Lenartowicza, Michałowskiego, Mielęckiego, Miła, Mochnackiego, Nałkowskiej, Norwida, Piastów, Poniatowskiego, Roździeńskiego od nr 20 parzyste i od nr 23 nieparzyste, Sabały, Solskiego, Trautmana, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Biskupa Bednorza 29

 

29

Ulice: Harcerska, Korczaka, Kosynierów, Kotuchy, Roździeńskiego od nr 1 do 21 nieparzyste i od nr 4 do 18 parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Kotuchy 40

 

 

30

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul.Trautmana 4

 

31

Ulice: Bolesława Chrobrego, Główna, Gwarków, Jagiellońska od nr 1 do 69 nieparzyste i od nr 2 do 70 parzyste, Jaracza, Karłowicza, Łużyczan, Mała, Matejki, Modrzejewskiej, Przyjaźni od nr 1 do 141 nieparzyste i od nr 2 do 138 parzyste, Rolnicza, Rymera, Słowiańska, Stefana Batorego, Szybowa, Szymanowskiego, Światowida, Tuwima, Wajdy, Władysława Łokietka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Rycerska 15a

 

32

Ulice: Braterstwa, Gagarina, Generała Sadowskiego, Generała Sikorskiego, Jagiellońska od nr 71 nieparzyste i parzyste, Jordana, Kocota, Konstytucji, Księdza Rychla, Michała Wołodyjowskiego, Orkana, Przyjaźni od nr 140 parzyste i od nr 143 nieparzyste, Rozalki, Rycerska, Stalmacha, Szymonka, Tetmajera, Zawiszy Czarnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Rycerska 15a

 

Załączniki

Decyzja PM PŚL Nr OR_0154-15-06 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Decyzji PM NR OR_0154-15-06 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja PM PŚL Nr OR.0154-15-06 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Decyzji PM NR OR.0154-15-06 (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2006-12-12 13:59:20
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2006-12-12 14:05:51
Ostatnia zmiana:2006-12-12 14:05:51
Ilość wyświetleń:3985
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij