W sprawie:
opinii o możliwości wykupu przez Miasto Piekary Śląskie 2.000 sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 10.000 zł każda, na łączną kwotę 20.000.000 zł

Data uchwały:
2009-06-03

Numer uchwały:
4100/III/54/2009

Podjęta przez:
IIISkład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała wchodzi w życie:
2009-06-03