W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenu położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia - Jasionowskiego w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2009-02-26

Numer uchwały:
XXXIV/376/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.