Zarządzenie Nr ORo.0050.599.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.