Zarządzenie Nr ORo.0050.588.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2021 r. w układzie zadaniowym