Zarządzenie Nr ORo.0050.587.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049.