Data posiedzenia:
2021-06-21

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 19/21 posiedzenia komisji w dniu 24 maja 2021 r.
4. Rozpatrzenie petycji z dnia 27 kwietnia 2021 r. dotyczącej zorganizowania debaty na temat zanieczyszczenia środowiska.
5. Rozpatrzenie skargi złożonej dnia 26 maja 2021 r. przez nauczyciela na działania dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.