Data posiedzenia:
2021-09-23

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 9/21 sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Wybór przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Sprawy bieżące
5. Zamknięcie sesji.



Uwagi:
godz. 17:00 tryb zdalny