Zarządzenie Nr ORo.0050.569.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia wiekszej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawcy zadania pod nazwą: Zadanie 1 - Dostawa systemu awaryjego zasilania UPS do serwerowni  Zadanie 2 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3