Zarządzenie Nr ORo.0050.195.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

z dnia 31 marca 2021 roku

 

w sprawie: wyboru podmiotu realizującego w 2021 roku zadanie publiczne w zakresie  ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.”