Zarządzenie Nr ORo.0050.194.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

z dnia 31 marca 2021 roku

 

w sprawie: wyboru podmiotu realizującego w 2021 roku zadanie publiczne w zakresie  ratownictwa i ochrony ludności  pn. „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej”