Zarządzenie Nr ORo.0050.120.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Starej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.