Zarządzenie nr ORo. 0050.111.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2021 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19