Zarządzenie nr ORo. 0050.110.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2021 roku