Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/tender/10971/summary

Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod adresem : https://josephine.proebiz.com/pl/tender/10971/summary