Data posiedzenia:
2021-01-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 16/20 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2020 r.
4.Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
5.Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej i merytorycznej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich w latach 2019-2020 oraz kontroli dokumentacji przetargowo-remontowej sali gimnastycznej.
6.Sprawy bieżące.
7.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
godz. 14:30 tryb zdalny