I część     Nasadzenia drzew na terenie Piekar Śląskich;

II część    Upiększenie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz konstrukcjach kwietnikowych.