Druk nr 489 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na rok 2021"