BKP.2110.30.2020

 

 

 

 

 

INFORMACJA

o nierozstrzygnięciu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, w wyniku której nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia. 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadzono na podstawie analizy: wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz  w oparciu  o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna nie rekomendowała żadnego kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

                             

                                                                                                                     

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację niniejszą o nierozstrzygnięciu naboru publikuje się od dnia  14 stycznia 2021r. do dnia  30 kwietnia 2021r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia 14 stycznia 2021r.         

                                                                                                                                                  Prezydent  Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                      (-) Sława Umińska-Duraj