Zarządzenie Nr ORo.0050.24.2021

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 14 stycznia 2021 roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji

 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności

 leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn.

 „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie”