Uwaga!  Dodano załączniki : A, B, C oraz kosztorys i przedmiar branży budowlanej po modyfikacjach.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Skałdanie ofert 17.02.2021 r., godzina 11:30

Otwarcie ofert 17.02.2021 r., godzina 12:30.