Druk nr 462 - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piekary Śląskie Południe